Těžba dřeva Šustr

Na tento projekt jsem se obzvlášť těšil. Těžba dřeva harvestory, mi připomněla mou bývalou profesi armádního velitele tankové roty, kde mi byly těžké stroje denním chlebem. Společnost Josefa Šustra těžící dřevo zná celá severní Morava. Jeho stroje pracují ve dne v noci v lesích napadené kůrovcem nebo vichřicí. Těžbu dřeva harvestory bere Josef Šustr jako splněný sen, proto jeho požadavek na vzhled webu byl spíše romantický než stroze pracovní. Říká, že se mi web povedl :-) Jestli tomu tak opravdu je, posuďte sami.

Web: www.tezbadrevasustr.cz

těžba dřeva