Cisternový kontejner - Eurointermetall

Předchozí práce na projektu společnosti Eurointermetall, byla splněna do puntíku. Z tohoto důvodu mě také firma oslovila znovu. Přestože, cisternový kontejner byl pro český a zahraniční trh novinkou, jeho funkce a přepravní možnosti byly pro zemědělské a dopravní firmy mezerou v produktivitě. Web zaměřený na prezentaci nového speciálního produktu s budoucími zákazníky splnil očekávání.

Web: www.cisternovykontejner.cz

cisternový kontejner